INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Zabezpečujeme aj potrebné povolenia a ostatné inžinierske činnosti. Ako súčasť dodávky projektovej dokumentácie na kľúč dostanete s projektom aj právoplatné stavebné povolenie, takže môžete začať hneď stavať. Samozrejme tieto činnosti poskytujeme aj samostatne bez nutnosti si u nás objednať projekt.

Zabezpečujeme:

 • polohopisno-výškopisné zameranie pozemku
 • situáciu osadenia stavby na pozemku
 • projektové dokumentácie prípojok inžinierskych sietí
 • vyjadrenia správcov inžinierskych sietí
 • zastupovanie v územnom a stavebnom konaní
 • vybavenie územného rozhodnutia
 • vybavenie stavebného povolenia
 • vybavenie kolaudačného rozhodnutia
 • vytýčenie stavby a hraníc pozemku
 • vyhotovenie geometrického plánu
 • sprostredkovanie stavebného dozoru
 • vyhotovenie projektovej dokumentácie novostavby alebo rekonštrukcie
 • prepracovanie jestvujúcej projektovej dokumentácie