Vypracovanie znaleckých posudkov na:

Postup:

Cena za znalecký posudok

Odmena za znalecké úkony (znalečné) je stanovovaná v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR číslo 491/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov individuálne pre každý znalecký úkon.