POTREBNÉ PODKLADY PRE VYPRACOVANIE ZNALECKÉHO POSUDKU:

RODINNÉ DOMY

BYTY

NEBYTOVÉ PRIESTORY

POZEMKY

ADMINISTRATÍVNE A PREVÁDZKOVÉ BUDOVY

ĎAĽŠIE DOKLADY:

V prípade neexistencie, resp. nedostupnosti niektorého z dokladov bude dohodnutý ďalší postup.